top of page
GAAP GENEL MERKEZ YÖNETİMİ ANITKABİR RESMİ TÖRENDE ATA'MIZIN HUZURUNDA
   ZEYNEP GÖKSU

                    Genel Başkan

 • Aslen Çorum'luyum.

 • Bir yaşından beri Ankara Çankaya'da yaşıyorum.

 • 'İnönü Üniversitesinde Muhasebe  okudum. 

 • Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdim.

 • Adalet Yüksek okulu bölümü okudum.

 • Bir süre kamu kuruluşunda çalıştım.

 • Öğretmenlık ve ticaret yaptım.

 • Finans Danışmanlığı ve Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundum....

Emekten Ekmekten  Yanayız...
 • Ekonomiye can vereceğiz.Kan vereceğiz.

 • Çalışma hayatını yeniden düzenleyeceğiz

 • Hak ve  adaletli bir gelir dağılımı sağlayacağız.

 • İşsizliği %5 'lere indireceğiz

 • Asgari Ücreti  insanca yaşanabilir seviyeye çıkaracağız.

 • Ezilenden yana olarak, fakir fukarayı hep kollayıp, sahip çıkacağız...

 • Asgari ücretten vergi almayacağız.

 • Emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapacağız.. .

 • Esnafı destekleyerek, ticarete can vereceğiz

 • İhracaatı artıracağız.

 • İthalatı azaltacağız..bunun için de ithal edilen ürünlerin kalitesine eş değerde  yerli malı üretmek için gerekli tedbirleri alacağız.

SAĞLIK SİSTEMİNİ YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ
 • Herkese eşit, adil bir sağlık hizmeti olacak.
 • Sağlık sektöründe çalışanların ücret ve çalışma koşullarını iyileştireceğiz.
 • Gerekli techizat ve cihazların teminini sağlayacağız....
Tarım Politikasını Yeniden Düzenleyeceğiz
 • Çiftçimize gerekli   teşvikleri  

 • sağlayacağız.

 • Tohum politikasını tekrar gözden geçireceğiz.

 • Mazotu uygun fiyata indireceğiz.

 • Hayvancılığı destekleyeceğiz.

 • Yem fiyatlarında gerekli indirimler yapılacak.

 • Ücretsiz veteriner hizmeti verilmesini sağlayacağız..

Sanayileşme

 

 • Bilgi, iletişim ve teknolojik katkılar sağlayacağız.

 • Milli sanayileşme hamlesi başlatarak, sanayicilerimize gerekli desteği sağlayacağız..

 • Sanayileşmeyi sağlamak için, yerli sanayi mallarının üretimini artırıcı her türlü tedbiri alacağız.

 
 • Eğitim ve Öğretim
 • Yap-boz tahtasına dönen eğitim sistemimizin düzene oturmasını sağlayacağız.

 • Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını iyileştirerek, gerekli bilgi ve donanıma sahip olmasına özen göstereceğiz..

 • Öğretmenlerimizin toplumdaki itibarını maddi ve manevi olarak, hak ettiği seviyeye çıkaracağız.

 • Öğrencilerimize gerekli bilgi ve teknolojik imkanlar sunarak, sosyal yaşamda  gelişim göstermesini sağlayacağız...

 • Öğrencilerimizin beceri ve bilgileri tespit  edilerek, bu alanda ilerlemesine yardımcı olacağız.

bottom of page